• GIÁO TRÌNH VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  GIÁO TRÌNH VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán...

   168 p pyu 12/12/2013 115 0

 • NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

  Phần lý thuyết được bổ sung với nhiều nội dung hợp lý Phần thực hành theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện riêng có của Việt Nam khi gia nhập WTO và trở thành ủy viên không thường trực của Liên Hợp Quốc. Các nghiệp vụ thực tế mà ngân hàng thương mại và các Tổ chức tín dụng ở Việt Nam thường xuyên...

   139 p pyu 12/12/2013 121 0

 • Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục địch và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Thời hạn nhất định ở đây chính là thời hạn cho vay.

   56 p pyu 12/12/2013 110 0

 • Giáo trình luật ngân hàng - ĐH Cần Thơ

  Giáo trình luật ngân hàng - ĐH Cần Thơ

  Những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật việt nam i. khái niệm hoạt động ngân hàng, ngân hàng và cấu trúc hệ thống ngân hàng. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của tiền tệ

   59 p pyu 12/12/2013 132 0

 • Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Nguyễn Văn Các

  Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Nguyễn Văn Các

  Lý thuyết tài chính tiền tệ là học phần bắt buộc đối với việc đào tạo sinh viên hệ Cao đẳng kế toán. Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ đã được nhiều trường đại học chuyên ngành kinh tế, nhiều tác giả biên soạn, song các giáo trình đó chủ yếu để phục vụ quá trình nghiên cứu học tập của các sinh viên

   80 p pyu 12/12/2013 123 0

 • Giáo trình Tài chính ngân hàng thương mại

  Giáo trình Tài chính ngân hàng thương mại

  Tài liệu tham khảo về Tài chính ngân hàng thương mại dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, đặc biệt các ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, ..

   145 p pyu 12/12/2013 119 0

 • Bài giảng về Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng về Tài chính doanh nghiệp

  Tài chính doanh nghiệp là môn khoa học về quản lý kinh tế có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp cần có một chiến lược tài chính phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề tài chính mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản lý và sử dụng vốn.

   109 p pyu 12/12/2013 101 0

 • Giáo trình học về tài chính tiền tệ

  Giáo trình học về tài chính tiền tệ

  Môn học Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền tệ-Tín dụng” của chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng. Những kiến thức của môn học này mang tính tổng hợp, có liên quan trực tiếp đến điều kiện kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường có...

   193 p pyu 12/12/2013 139 0

 • Giáo trình kiểm toán - GS.TS Vương Đình Huệ

  Giáo trình kiểm toán - GS.TS Vương Đình Huệ

  Tài liệu " Giáo trình kiểm toán" là tài liệu hữu ích cho sinh viên trong quá trình đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ tài chính kinh tế nói chung, cán bộ kiểm toán nói riêng. Tài liệu còn đặc biệt thiết thực đối với cán bộ quản lý kinh tế...

   393 p pyu 12/12/2013 103 0

 • Giáo trình kiểm toán - Ths. Trần Long

  Giáo trình kiểm toán - Ths. Trần Long

  Tham khảo sách 'giáo trình kiểm toán - ths. trần long', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   121 p pyu 12/12/2013 114 0

 • Giáo trình về kế toán tài chính

  Giáo trình về kế toán tài chính

  Tổ chức bộ máy kế toán là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp, bởi suy cho cùng thì chất lượng của công tác kế toán phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, khả năng thành thạo, đạo đức nghề nghiệp và sự phân công, phân nhiệm hợp lý của các nhân viên trong bộ máy kế toán. Giáo trình kế toán...

   549 p pyu 12/12/2013 124 0

 • Giáo trình kế toán doanh nghiệp - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình kế toán doanh nghiệp - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Môn học kế toán doanh nghiệp cung cấp những kiến thức vè nghiệp vụ kế toán, là môn chuyên môn chính của nghề kế toán doanh nghiệp. Môn học kế toán doanh nghiệp có vai trò tích cực trong việc quả lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế tại doanh nghiệp

   473 p pyu 12/12/2013 94 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số