• tiểu luận: Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam

  tiểu luận: Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam

  Đất nước Việt Nam có tiềm năng du lịch rất phong phú và đa dạng, có sức hấp dẫn lớn chẳng những đối với khách du lịch trong nước mà còn với khách du lịch quốc tế và bà con Việt kiều ở xa Tổ quốc

   36 p pyu 04/12/2013 123 0

 • Đề tài: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI

  Đề tài: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI

  Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước.Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội”; “văn hóa là hệ các giá trị, truyền thống, lối s ng”; “ văn hóa là năng ốl ực sáng tạo của một dân tộc”;“văn hóa là bản sắc...

   19 p pyu 04/12/2013 108 0

 • Tiểu luận đề tài:Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

  Tiểu luận đề tài:Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

  Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam . Văn...

   27 p pyu 04/12/2013 112 0

 • Đề tài quá trình giao lưu văn hóa của nền văn minh Chăm Pa

  Đề tài quá trình giao lưu văn hóa của nền văn minh Chăm Pa

  Đất nước Việt Nam - điểm đến du lịch của thiên niên kỷ - Đó là một lời chào của đất nước Việt Nam chúng ta. Trải dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau xa xôi. Đất nước Việt Nam thống nhất lãnh thổ

   49 p pyu 04/12/2013 139 0

 • Đề tài - Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

  Đề tài - Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

  Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh

   27 p pyu 04/12/2013 126 0

 • Đề tài - Giá trị văn hóa của người Khơme trong định hướng phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

  Đề tài - Giá trị văn hóa của người Khơme trong định hướng phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

  Đồng bào Khmer Nam Bộ có nền văn hóa truyền thống mang đậm màu sắc bản địa và tôn giáo. Trong suốt quá trình phát triển của cộng đồng các dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long nền văn hóa Khmer

   76 p pyu 04/12/2013 129 0

 • Tiểu luận môn cơ sở văn hóa Việt Nam - đề tài Văn hóa ứng xử nơi công sở

  Tiểu luận môn cơ sở văn hóa Việt Nam - đề tài Văn hóa ứng xử nơi công sở

  Giao tiếp được thực hiện trên cơ sở các mối quan hệ giữa người và người đã hình thành lâu dài trong quá trình phát triển xã hội Đó là quan hệ huyết thống trong họ hàng

   30 p pyu 04/12/2013 124 0

 • Tiểu luận về văn hóa Việt Nam thời Bắc thuộc

   Tiểu luận về văn hóa Việt Nam thời Bắc thuộc

  Trong khoảng mười thế kỷ đầu công nguyên, trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay đã từng tồn tại ba nền văn hoá: văn hoá của cộng đồng cư dân châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, văn hoá Chăm Pa ở ven biển miền Trung, và văn hoá Óc Eo ở vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Ba nền văn hoá này có những nét chung do có chung cơ tầng văn hoá Đông Nam Á...

   17 p pyu 04/12/2013 125 0

 • Tiểu luận: giá trị truyền thống Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa hiện nay

   Tiểu luận: giá trị truyền thống Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa hiện nay

  Trong nền văn hoá Việt Nam như nghị quyết Trung Ương 5 (khoá VIII) khẳng định, mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, kế thừa và phát triển, dân tộc và quốc tế là thống nhất hữu cơ. Vì vậy, phát triển tất yếu đặt ra yêu cầu phải kế thừa. Kế thừa là mối liên hệ giữa những giai đoạn của quá trình phát triển...

   17 p pyu 04/12/2013 110 0

 • Luận văn Hát quan lang của người Tày ở Thạch An Cao Bằng tiếp cận dưới góc độ văn hóa dân gian

  Luận văn Hát quan lang của người Tày ở Thạch An Cao Bằng tiếp cận dưới góc độ văn hóa dân gian

  Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá đa dạng phong phú nhưng thống nhất. Đó là nền văn hoá được tạo bởi các dân tộc anh em cùng chung sống xen kẽ khắp dải đất hình chữ S của Tổ quốc. Do vậy, bên cạnh việc tìm hiểu văn hoá của người Việt cần chú trọng tìm hiểu văn hoá của các dân tộc thiểu số

   186 p pyu 04/12/2013 116 0

 • Luận văn Văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam trong quan hệ với văn hóa truyền thống ở Việt Nam

  Luận văn Văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam trong quan hệ với văn hóa truyền thống ở Việt Nam

  Bề dày văn hóa văn minh Bách Việt cổ cùng với đặc thù của tự nhiên sông nước, khí hậu nóng ẩm phương Nam đã tạo nên những đặc trưng địa phương hết sức đặc sắc trong văn hóa Nam Trung Hoa, đặc biệt là văn hóa tinh thần. Nếu như nói văn hóa Trung Hoa là loại văn hóa nông nghiệp trọng động.

   236 p pyu 04/12/2013 127 0

 • Tiểu luận về văn hóa Việt Nam so với văn hóa các nước trong khu vực Đông Nam Á

  Tiểu luận về văn hóa Việt Nam so với văn hóa các nước trong khu vực Đông Nam Á

  Đông Nam Á là khu vực có nền văn hóa lâu đời, được tạo nên từ rất nhiều mối quan hệ và bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Tiếp cận văn hoá. Đông Nam Á ngày nay cái cảm đầu tiên với mỗi người sẽ là một nền văn hoá đa dạng trong thống nhất. Trong kho tàn văn hóa đồ sộ ấy dẫu có rất nhiều yếu tố chung.

   20 p pyu 04/12/2013 117 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số