• Bài giảng Kinh tế học và Triết học của Chủ nghĩa xã hội

  Bài giảng Kinh tế học và Triết học của Chủ nghĩa xã hội

  Nguồn gốc của cuộc tranh luận về ‘tính toán’ xã hội chủ nghĩa*1 Có một thực tế lạ lùng trong lịch sử tư tưởng chính trị và xã hội của thế kỷ này, đó là hai hệ thống kiến giải xã hội mang tính lý thuyết và duy lý, thống trị mạnh mẽ nhất, một bên là những người theo chủ nghĩa cá nhân tự do cổ điển và bên kia là những người theo...

   28 p pyu 09/12/2013 118 0

 • Kinh tế học và triết học của chủ nghĩa xã hội

   Kinh tế học và triết học của chủ nghĩa xã hội

  Có một thực tế lạ lùng trong lịch sử tư tưởng chính trị và xã hội của thế kỷ này, đó là hai hệ thống kiến giải xã hội mang tính lý thuyết và duy lý, thống trị mạnh mẽ nhất, một bên là những người theo chủ nghĩa cá nhân tự do cổ điển và bên kia là những người theo chủ nghĩa tập thể, lại rất hiếm khi đối đầu nhau một cách trực...

   64 p pyu 09/12/2013 125 0

 • GIÁO TRÌNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

  GIÁO TRÌNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

  Triết học Mác- Lenin sẽ giúp cho người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của Triết học Mác- Lenin. Trên cơ sở đó giuos cho người học hiểu được cơ sở lý luận của đường lối chiến lược, sách lược của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

   158 p pyu 09/12/2013 124 0

 • Bài giảng học về Triết học

  Bài giảng học về Triết học

  Định nghĩa: Thế giới quan là toàn bộ các quan niệm, quan điểm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới ấy. Kết cấu: Thế giới quan bao gồm các quan niệm, quan điểm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới ấy.

   167 p pyu 09/12/2013 122 0

 • Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học: Nội dung vấn đề cơ bản của triết học: Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề mối quan hệ giữa tư duy với tồn tại (giữa tinh thần với tự nhiên, giữa ý thức với vật chất).

   59 p pyu 09/12/2013 118 0

 • Triết học KANT

  Triết học KANT

  Có lẽ nhờ cách biên soạn ấy mà “Triết học Kant”, sau hơn 30 năm, vẫn còn giữ nguyên giá trị như một trong số rất hiếm hoi các công trình tiên phong và rất bổ ích về lãnh vực này. 30 năm với biết bao “nước chảy qua cầu”, dù nói riêng trong việc nghiên cứu (không bao giờ kết thúc !) về Kant lẫn những tác động, tranh luận, khen chê chung quanh con...

   448 p pyu 09/12/2013 104 0

 • Giáo trình môn Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình môn Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình dẫn học tập Triết học Mác - Lê nin giúp người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lê nin. Trên cơ sở đó gúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận đường lối chiến lược, sách lược của đảng cộng sản Việt nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng hướng đi lên CNXH ở VN

   264 p pyu 09/12/2013 120 0

 • ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG VI CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG – CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC

  ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG VI CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG – CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC

  THẾ GIỚI QUAN VÀ THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC 1. Thế giới quan và các hình thức của thế giới quan a) Khái niệm, nguồn gốc, cấu trúc của thế giới quan (TGQ) - Khái niệm thế giới quan (world view, world outlook) TGQ là toàn bộ những quan niệm, quan điểm chung nhất của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vai trò của...

   27 p pyu 09/12/2013 112 0

 • Các triết thuyết lớn

  Các triết thuyết lớn

  Triết học không phải được sinh ra trong một ngày, nó càng không phải được sinh ra từ chỗ không có gì. Nhưng những biểu tượng về thế giới và những minh triết mà người ta tưởng nó hoài thai từ đó chỉ thật sự chuẩn bị mảnh đất cho nó khi để cho ngỏn từ lý trí khẳng định tính đặc thù của nó

   177 p pyu 09/12/2013 124 0

 • CHƯƠNG II KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG. PHẦN C: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM

  CHƯƠNG II KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG. PHẦN C: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM

  Do vị trí địa lý, Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của hai nền văn minh lớn, hai nền triết học lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Nền kinh tế nông nghiệp thiên về trồng trọt, đặc biệt là nền nông nghiệp lúa nước với trình độ lao động thủ công.

   24 p pyu 09/12/2013 106 0

 • Sách môn học Triết học Mác-Lênin

  Sách môn học Triết học Mác-Lênin

  Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cũng cùng một thời gian tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp ấn Độ, thuật ngữ dar'sana (triết học) có nghĩa là chiêm ngưỡng, nhưng mang hàm ý là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến với lẽ phải....

   230 p pyu 09/12/2013 116 0

 • BÀI GIẢNG HỌC VỀ TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

  BÀI GIẢNG HỌC VỀ TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

  Khái niệm triết học Triết học xuất hiện cả ở phương Đông và phương Tây vào khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ III (TrCN) (1) . - Ở phương Đông: + Trung Quốc: Người Trung quốc cổ đại quan niệm “ triết” chính là “ trí”, là cách thức và nghệ thuật diễn giải, bắt bẻ có tính lý luận trong học thuật nhằm đạt tới chân lý tối cao.

   264 p pyu 09/12/2013 127 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số