• Tài liệu về Toeic 870 questions

  Tài liệu về Toeic 870 questions

  This compact TOEIC Test Package is the only printable TOEIC word test collection currently available on the Internet. But unlike the traditional TOEIC text books, your TOEIC Test Package provides you with a system that constantly monitors your...

   59 p pyu 06/12/2013 136 0

 • Tiếng anh TOEFL cơ bản

  Tiếng anh TOEFL cơ bản

  Rèn luyện tiếng Anh học thuật, tăng cường kỹ năng ngôn ngữ và các chiến lược làm bài thi TOEFL; giúp học viên thành công hơn trong việc sử dụng Tiếng Anh để phục vụ cho công việc, nghiên cứu và tìm học bổng du học hoặc theo học cao học trong nước.Danh từ đếm được có thể được dùng với số đếm do đó có hình thái số ít, số nhiều. Nó có...

   124 p pyu 06/12/2013 132 0

 • Giáo trình hữu ích về TOEFL

  Giáo trình hữu ích về TOEFL

  Danh từ đếm được có thể dùng với số đếm do đó có hình thái số ít, số nhiều. Nó có thể được dùng với a/ an và the. Danh từ không đếm được không dùng được với số đếm do đó nó không có hình thái số nhiều.Đại từ quan hệ, cấu trúc phức hợp và đại từ quan hệ thay thế

   131 p pyu 06/12/2013 126 0

 • Sách FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT

  Sách FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT

  Các thành ngữ trong bảng dưới đây cùng với các danh từ đi đằng sau nó tạo nên hiện tượng đồng chủ ngữ. Cụm đồng chủ ngữ này phải đứng tách biệt ra khỏi chủ ngữ chính và động từ bằng 2 dấu phẩy và không có ảnh hưởng gì tới việc chia động từ.

   127 p pyu 06/12/2013 119 0

 • Đề thi cao học tiếng anh

  Đề thi cao học tiếng anh

  Đề thi tuyển sinh cao học môn tiếng Anh trình độ B của Trường Đại học Kinh tế TPHCM

   32 p pyu 06/12/2013 129 0

 • Tài liệu ôn tập về ngữ pháp tiếng Anh - Phạm Việt Vũ

  Tài liệu ôn tập về ngữ pháp tiếng Anh - Phạm Việt Vũ

  Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ).

   129 p pyu 06/12/2013 123 0

 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Ngữ pháp tiếng Anh

  Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ....

   126 p pyu 06/12/2013 121 0

 • Cambridge - Professional English in Use - Law

  Cambridge - Professional English in Use - Law

  Professional english in use law is for a wide range of people who need to use legal english vocabulary in their work, for example as lawyers or ligitators, paralegals or legal researchs, legal secretaries or trainee lawyers.Trade is the exchange activity of wealth, goods, services, knowledge, money, etc. between two or more partners, and can receive a certain value (in cash through the price) or by row goods and services such as in the form of...

   126 p pyu 06/12/2013 95 0

 • SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TIẾNG ANH ( A2)

  SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TIẾNG ANH ( A2)

  Tham khảo sách 'sách hướng dẫn học tập tiếng anh ( a2)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   224 p pyu 06/12/2013 110 0

 • GRE Psychology Test

  GRE Psychology Test

  In 1979, Glenford Myers published a book that turned out to be a classic. Myers’s original The Art of Software Testing stood the test of time, 25 years on the publisher’s list of available books. This fact alone is a testament to the solid,...

   47 p pyu 06/12/2013 111 0

 • English Grammar in use

  English Grammar in use

   Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water ... đôi khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của danh từ đó. Ex: water - waters (Nước - những vũng nước) Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩ là "thời đại" hay "số lần" là danh từ...

   82 p pyu 06/12/2013 116 0

 • whaddaya say

  whaddaya say

  Whatadays say? second edition is the result of twenty - five years of research on reduces forms. It's an updated, easy to use listening book that teaches the most common reduced forms needed to understand natural spoken English

   127 p pyu 06/12/2013 120 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số