• PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH

  PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH

  Mục tiêu môn học Cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về kỹ thuật lập trình và lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng, một phương pháp lập trình rất thông dụng hiện nay. Nội dung Một số thuật ngữ liên quan đến máy tính và lập trình. Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ minh họa Pseudo code và C/C++ Các giải thuật cơ bản Kỹ...

   62 p pyu 04/12/2013 116 0

 • Giáo trình Lập trình Java - Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Giáo trình Lập trình Java - Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình lập trình java - đại học bách khoa hà nội', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   239 p pyu 04/12/2013 146 0

 • NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH FORTRAN VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

  NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH FORTRAN VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

  Tham khảo sách 'ngôn ngữ lập trình fortran và ứng dụng trong khí tượng thủy văn', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   112 p pyu 04/12/2013 121 0

 • Giáo trình Lập trình ASP.NET bằng C#

  Giáo trình Lập trình ASP.NET bằng C#

  Tham khảo sách 'giáo trình lập trình asp.net bằng c#', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   238 p pyu 04/12/2013 123 0

 • Lập trình với hệ thống web

  Lập trình với hệ thống web

  Tham khảo bài thuyết trình 'lập trình với hệ thống web', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   41 p pyu 04/12/2013 135 0

 • LẬP TRÌNH HTML CĂN BẢN

  LẬP TRÌNH HTML CĂN BẢN

  Tham khảo sách 'lập trình html căn bản', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   64 p pyu 04/12/2013 106 0

 • Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

  Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

  Tham khảo sách 'bài giảng môn lập trình website asp.net', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   139 p pyu 04/12/2013 118 0

 • Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình nâng cao

  Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình nâng cao

  Trong nhiều tình huống việc mô tả các bài toán, các giải thuật, các sự kiện, các sự vật các quá trình, các cấu trúc, . . . sẽ đơn giản và hiệu quả hơn nếu ta nhìn được nó dưới góc độ mang tính đệ qui. Mô tả mang tính đệ qui về một đối tượng là mô tả theo cách phân tích đối tượng thành nhiều thành phần mà trong số các thành phần có...

   88 p pyu 04/12/2013 128 0

 • Ứng dụng lập trình Windows

  Ứng dụng lập trình Windows

  Tham khảo sách 'ứng dụng lập trình windows', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   75 p pyu 04/12/2013 128 0

 • Hướng dẫn thực hành lập trình Windows căn bản

  Hướng dẫn thực hành lập trình Windows căn bản

  Tham khảo sách 'hướng dẫn thực hành lập trình windows căn bản', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   63 p pyu 04/12/2013 113 0

 • Bài tập Lập trình Windows Căn Bản

  Bài tập Lập trình Windows Căn Bản

  Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương pháp lập trình trên môi trường Windows Cơ chế quản lý chương trình và xử lý thông điệp trên MS Windows Lập trình giao diện đồ họa - người dùng (GUI) Cơ chế giao tiếp thiết bị đồ họa (GDI) Cơ chế quản lý bộ nhớ, tập tin. Môn học này trình bày phương pháp lập trình API trên Windows 32...

   28 p pyu 04/12/2013 126 0

 • Lập trình Windows - Kỹ thuật lập trình Visual C++

  Lập trình Windows - Kỹ thuật lập trình Visual C++

  Visual C++ là một phần của dòng sản phẩm Visual Studio với chức năng cung cấp bộ công cụ cho người sử dụng Windows để tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh cùng thiết lập cơ bản hoặc nâng cao.Visual C++ là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được thiết kế để hỗ trợ kiểm soát chi tiết khi xây dựng ứng dụng Windows (COM+) hoặc ứng dụng Windows được quản lý...

   71 p pyu 04/12/2013 120 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số