Bộ sưu tập giáo trình hóa học đại cương

Hoá học là một trong những lĩnh vực của khoa học tự nhiên nghiên cứu về thế giới vật chất và sự vận động của nó, nhằm tìm ra các quy luật vận động để vận dụng vào cuộc sống. Sự vận động hoá học của chất đó là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Những sự chuyển hoá các chất gọi là hiện tượng hoá học hay phản ứng hoá học.