• TIỂU LUẬN: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠCH 1945 - 1946

  TIỂU LUẬN: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠCH 1945 - 1946

  Đảng Cộng Sản Việt Nam nước ta luôn có những chính sách đúng đắn lãnh đạo nhân dân và dân tộc ta ở từng giai đoạn lịch sử nhất định. Giúp cách mạng dân tộc ta giành chiến thắng vẻ vang trước những cuộc xâm lược của các nước đế quốc và ngày nay vẫn tiếp tục lãnh đạo ta trên con đường phát triển và hội nhập với thế giới. Lịch...

   22 p pyu 12/12/2013 281 0

 • TIỄU LUẬN: Tìm hiểu về hệ thống thông tin địa lý – GIS và các ứng dụng của GIS

   TIỄU LUẬN: Tìm hiểu về hệ thống thông tin địa lý – GIS và các ứng dụng của GIS

  Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin , trường đại học Giao Thông vận tải TP. HCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp này. Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Đặng Nhân Cách đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo chúng em trong quá trình thực hiện đề tài. Chúng em xin chân...

   81 p pyu 12/12/2013 275 0

 • LUẬN VĂN: TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - WEBGIS

  LUẬN VĂN: TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - WEBGIS

  Trong khóa luận này tôi xin những tìm hiểu về hệ thống thông tin địa lý và cụ thể là hệ thống thông tin địa lý trên nền Web – WebGIS. Trong phần đầu của khóa luận trình bày những tìm hiểu về hệ thống thông tin địa lý nói chung bao gồm: các khái niệm về hệ thống tin địa lý, nguộn gốc ra đời, các thành phần cấu thành hệ thống thông tin địa...

   71 p pyu 12/12/2013 106 0

 • Luận văn: BIÊN SOẠN ĐỊA LÝ HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN PHỤC VỤ DẠY HỌC ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 9 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

  Luận văn: BIÊN SOẠN ĐỊA LÝ HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN PHỤC VỤ DẠY HỌC ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 9 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

  Địa lý địa phương (ĐLĐP) là một bộ phận của địa lý đất nước, bao gồm địa lý các cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã hoặc một địa khu cụ thể. Việc nghiên cứu ĐLĐP giúp ta tìm hiểu và đánh giá tiềm năng các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư và xã hội của mỗi địa phương. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của...

   113 p pyu 12/12/2013 128 0

 • Luận văn thạc sỹ Tâm lý học ĐỀ TÀI “ Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi toán học của học sinh Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Thái Bình”

  Luận văn thạc sỹ Tâm lý học ĐỀ TÀI “ Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi toán học của học sinh Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Thái Bình”

  Luận văn thạc sỹ Tâm lý học với đề tài “ Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi toán học của học sinh Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Thái Bình” được tác giả nghiên cứu trên học sinh khoá 12 Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Thái Bình

   112 p pyu 12/12/2013 123 0

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Tìm hiểu kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường ĐH An Giang

  Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Tìm hiểu kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường ĐH An Giang

  Trường sư phạm là nơi đào tạo đội ngũ người thầy giáo có đủ phẩm chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phục vụ cho công cuộc đổi mới đất nước. Như vậy việc hình thành năng lực sư phạm cho người thầy giáo là điều mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm.

   103 p pyu 12/12/2013 105 0

 • Phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước Mác

  Phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước Mác

  Tham khảo bài viết 'phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước mác', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   20 p pyu 09/12/2013 118 0

 • Đề cương bài giảng triết học Mác-Lênin

  Đề cương bài giảng triết học Mác-Lênin

  Nho giáo xuất hiện vào khoảng thế kỷ VI trước công nguyên, dưới thời xuân thu, người sáng lập là Khổng Tử (551-479 trước CN). Đến thời Chiến Quốc, Nho giáo được Mạnh Tử và Tuân Tử hoàn thiện và phát triển theo hai xu hướng khác nhau: duy vật và duy tâm, trong đó dòng Nho giáo Khổng - Mạnh có ảnh hưởng rộng và lâu dài nhất trong lịch sử Trung Hoa...

   27 p pyu 09/12/2013 144 0

 • Gíao án tiếng Anh - Quyển 1

  Gíao án tiếng Anh - Quyển 1

  Tài liệu học tiếng anh dành cho học sinh tiểu học được tác giả biên soạn rất công phu và dễ hiểu, mỗi bài, mỗi chương đều mạch lạc rõ ràng, đi từ trình độ thấp đến cao, giúp cho các em học sinh học tốt và các thầy cô tham khảo để giảng dạy.

   127 p pyu 04/12/2013 128 0

 • BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA VÔ CƠ ĐẠI CƯƠNG: Muối Tác Dụng Với Axit

  BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA VÔ CƠ ĐẠI CƯƠNG: Muối Tác Dụng Với Axit

  Khi hoà tan HCl vào nước, do phân tử HCl phân cực nên sẽ bị các phân tử nước làm cho phân cực hơn nữa. Sự phân cực tiếp tục làm cho HCl bị phân li thành ion khoảng 20% trong dung dịch nước. Các ion H+ và Cl- tồn tại trong dung dịch ở dạng các ion hiđrat hoá (một ion bị bao vây bởi một số phân tử nước).

   41 p pyu 04/12/2013 130 0

 • Đề tài: Sinh học phân tử cao học

  Đề tài: Sinh học phân tử cao học

  Màng sinh chất không phải là một hàng rào thụ động trong trao đổi chất giữa tế bào và môi trường xung quanh. Chúng là hàng rào thấm chọn lọc đối với các chất hoà tan của môi trường xung quanh

   19 p pyu 04/12/2013 105 0

 • Luận văn " Vần và nhịp trong thơ Việt Nam đương đại "

  Luận văn " Vần và nhịp trong thơ Việt Nam đương đại "

  Từ sự kiện cách mạng lớn là Đại hội Đảng lần VI (12/1986), đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam đã được thổi một luồng gió mới về không khí dân chủ, tạo điều kiện cho sự cởi mở trong đời sống cũng như sự tự do sáng tạo. Khái niệm thơ Việt Nam đương đại dùng ở đây được hiểu là thơ Việt từ cái mốc Đổi Mới 1986 này.

   65 p pyu 04/12/2013 128 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số