• 101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tâp 11

  101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tâp 11

  tài liệu “101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp” được biên sọan với mục đích cung cấp thêm 1 phần kiến thức cơ bản, và những kinh nghiệm thực tế có liên quan đến từng khâu kỹ thuật trong chăn nuôi với những qui mô khác nhau

   140 p pyu 12/12/2013 114 0

 • Bài giảng: Các văn bản pháp quy về nông nghiệp Việt Nam (Giống cây trồng; Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Phân bón) - TS. Lê Quý Tường

  Bài giảng: Các văn bản pháp quy về nông nghiệp Việt Nam (Giống cây trồng; Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Phân bón) - TS. Lê Quý Tường

  Góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết đối với sinh viên ngành Nông nghiệp về khung pháp lý các văn bản Pháp lệnh giống cây trồng; Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón ở Việt Nam.

   45 p pyu 12/12/2013 136 0

 • Marketing nông nghiệp - Thu thập thông tin thị trường

  Marketing nông nghiệp - Thu thập thông tin thị trường

  Thu thập thông tin thị trường Loại thông tin thị trường nào cần thu thập • Thu thập thông tin mang tính chọn lọc (chỉ thu thập thông tin cần thiết) • Dựa vào các câu hỏi/vấn đề của người nông dân

   31 p pyu 12/12/2013 124 0

 • MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ SINH VẬT

  MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ SINH VẬT

  Sử dụng phân bón hoá học và hợp chất bảo vệ thực vật là chìa khoá thành công của cuộc cách mạng xanh, trong nền nông nghiệp, công nghiệp hoá (nông nghiệp đầu tư cao) để đảm bảo nhu cầu về lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, những năm gần đây có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại do sự ảnh hưởng của phân bón hoá học, hoá chất bảo vệ thực...

   88 p pyu 12/12/2013 92 0

 • TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 2, HẾT

  TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 2, HẾT

  Vấn đề đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tin học có một tầm quan trọng đặc biệt cho việc phát triển nhân lực, khoa học - kĩ thuật và kinh tế - xã hội. Việt Nam là một nước có trên 70% dân số làm nông nghiệp, vì vậy ứng dụng tin học và công nghệ thông tin có một vai trò to lớn trong công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp và nông...

   256 p pyu 12/12/2013 97 0

 • Bài giảng quản lý sản xuất nông nghiệp

  Bài giảng quản lý sản xuất nông nghiệp

  Doanh nghiệp nông nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh cơ sở trong nông nghiệp, bao gồm một tập thể những người lao động, có sự phân công và hiệp tác lao động để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố, các điều kiện của sản xuất nông nghiệp nhằm sản xuất ra nông sản hàng hoá và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của xã...

   76 p pyu 12/12/2013 94 0

 • Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây nông nghiệp

  Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây nông nghiệp

  tài liệu “Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây nông nghiệp” trình bày 1 số công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp trên thế giới, đồng thời trình bày 1 số công nghệ gen được ứng dụng tại Việt Nam giúp nhà nông có cái nhìn mới để trồng trọt đạt năng suất cao

   198 p pyu 12/12/2013 110 0

 • Sổ tay khuyến nông - NXB Nông Nghiệp

  Sổ tay khuyến nông - NXB Nông Nghiệp

  Tài liệu “Sổ tay khuyến nông” giúp người làm công tác khuyến nông tìm hiểu và vận dụng 1 số chủ trương, chính sách của nhà nước về nông nghiệp; một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu đối với 1 số cây trồng, vật nuôi chính Sổ tay Khuyến Nông Trong những năm gần đây, hoà nhập với sự đổi mới đi lên của đất nước,

   292 p pyu 12/12/2013 100 0

 • BÀI GIẢNG MÔN THỐNG KÊ NÔNG NGHIÊP

  BÀI GIẢNG MÔN THỐNG KÊ NÔNG NGHIÊP

  Thống kê nông nghiệp là một bộ phận của thống kê nghiệpvụ,nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ chặt chẽ với mặt chất của các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn xảy ra trong lĩnh vực Nông nghiệp, nghiên cứu sự biểu hiện về mặt số lượng của các quy luật phát triển nông nghiệp trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

   70 p pyu 12/12/2013 104 0

 • Bài giảng hệ thống nông nghiệp

  Bài giảng hệ thống nông nghiệp

  Trong giai đoan hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và thực tiễn xã hội cùng với xu hướng quốc tế hóa toàn cầu các các mối quan hệ kinh tế thì việc tổ chức và quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Nền nông nghiệp Việt Nam trong những năm...

   61 p pyu 12/12/2013 107 0

 • Nền nông nghiệp Việt Nam

  Nền nông nghiệp Việt Nam

  Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới.Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: phân hóa rất rõ rệt theo chiều Bắc Nam và theo chiều cao của địa hình có ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp.

   32 p pyu 12/12/2013 104 0

 • Phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trong công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta

  Phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trong công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta

  Tham khảo tài liệu 'phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trong công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   43 p pyu 12/12/2013 105 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số